CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN – THIẾT BỊ PHUN SƠN VIỆT NAM

—————————————————————–

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

– Người bán phải cung cấp thông tin theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và email, mã số thuế,….

– Cty thu thập thông tin cá nhân người sử dụng dịch vụ nhằm mục đích:

a) Ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán sản phẩm;

b) Đảm bảo kiểm tra tính xác thực của thông tin người mua hàng;

c) Chăm sóc và phục vụ, hỗ trợ khách hàng kịp thời và chu đáo – Nâng cao mối tương tác và liên kết với khách hàng;

d) Gửi thông tin đến khách hàng;

đ) Phân tích, đánh giá và hoàn thiện dịch vụ, công nghệ, quy trình.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

– Trong hợp đồng mua bán sản phẩm;

– Email gửi thông tin đến khách hàng;

– Liên hệ với khách hàng để chăm sóc khách hàng;

– Sử dụng trong nội bộ Công ty để phân tích, đánh giá và hoàn thiện dịch vụ , công nghệ, quy trình.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Các thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ bảo mật trên server của Công ty Thiết Bị Phun Sơn Việt Nam trong một thời gian, nhằm phục vụ cho các yêu cầu khách hàng đưa ra hoặc để phân tích hoàn thiện dịch vụ.cty

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

– Cá nhân khách hàng – người cung cấp thông tin;

– Nhân viên tổng đài chăm sóc khách hàng;

– Nhân viên kinh doanh (chỉ được tiếp cận thông tin cá nhân của khách hàng do mình chăm sóc chứ không phải toàn bộ dữ liệu khách hàng);

– Ban quản lý website phụ trách kinh doanh;

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHUN SƠN VIỆT NAM (VinaSPC)

– Địa chỉ: 181/13 Đường 3-2 Phường 11, Quận 10, TPHCM.

– Điện thoại: 0943.942.249

– Email: thietbiphunsonvietnam@gmail.com

Công ty cam kết bảo mật tuyệt đối các thông tin cá nhân của khách hàng bằng cách sử dụng mọi biện pháp cần thiết và thích hợp để ngăn chặn việc tiết lộ, rò rỉ, đánh cắp các thông tin mà khách hàng cung cấp cho bên thứ ba. Chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trong bất kỳ trường hợp nào nếu không được sự đồng ý trước của khách hàng, trừ trường hợp quy định tại Mục 4, Điều 70 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Công ty cam kết bảo mật tuyệt đối các thông tin cá nhân của khách hàng bằng cách sử dụng mọi biện pháp cần thiết và thích hợp để ngăn chặn việc tiết lộ, rò rỉ, đánh cắp các thông tin mà khách hàng cung cấp cho bên thứ ba. Chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trong bất kỳ trường hợp nào nếu không được sự đồng ý trước của khách hàng, trừ trường hợp quy định tại Mục 4, Điều 70 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, người dùng có quyền gửi email khiếu nại đến thietbiphunsonvietnam@gmail.com với các thông tin, chứng cứ liên quan tới việc này. Công ty cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức trong vòng 24 tiếng để cùng người dùng thống nhất phương án giải quyết.

Xem thêm: